KID hjemmeside


Søg efter kunstnere Søg efter værker
Søg efter museer Søg efter art/type
Links på WWW Galleri
Om Weilbach Om Kunst Indeks Danmark
Kunst Indeks Danmark
Kulturarvsstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
DK-1553 København V
E-mail [email protected]

English


Hjælp til søgning i Kunst Indeks Danmark og Weilbach, dansk kunstnerleksikon

Der er to søgeskemaer på to adskilte sider:
Søg kunstner
Søg værker

Søgetip

 • Hvis flere felter udfyldes vil de indtastede søgekriterier være forbundet med OG.
 • Ét eller flere felter kan udfyldes. Vær opmærksom på at et søgeresultat vil matche alle de indtastede kriterier. Er fx et årstal forkert, vil søgningen ikke lykkes.
 • Trunkering. Sættes en asterisk (*) foran ordet, søges på ord hvori det indtastede indgår.
  Eksempel:
  Søges på titlen "*høns" gives et søgeresultat, der bl.a. indeholder følgende værktitler "Hønsegården ved et Herrresæde" og "Ræv i Hønsegård".
  Søges på kunstnernavn "*cault" eller "*odore", vil begge søgninger føre til resultatet "Théodore Gèricault".
 • I hvert felt kan man indtaste en del af ordet, hvorefter der søges på det, der begynder med det indtastede
 • Er der problemer med at finde en bestemt kunstner eller værk, forsøg at indtaste kun et enkelt ord eller del af ord, fx Matis* i stedet for Henri Matisse.
 • Kendes kunstnerens navn, indtastes efternavn før fornavn adskilt af komma og mellemrum. Eks. Jorn, Asger.
 • Fik du for mange poster? Prøv at begrænse søgningen. Indtast fx i flere felter eller/og flere ord. Ved kombination af flere ord søges eksakt på det indtastede.
 • Fik du for få poster? Prøv at bruge færre felter eller/og ord eller forskellige versioner af ordet. Vær opmærksom på at et søgeresultat vil matche alle de indtastede kriterier. Er fx et årstal forkert, vil søgningen ikke lykkes.
 • Hjælpetekster til søgning. Før musen hen over ordene i søgeskemaet eller klik på ordet.

Hvordan søger du? (Linkene nedenfor vil føre til oplysninger videre på denne side)
Søgning efter kunstner

 • Født år
 • Død år
 • Sted
 • Teksttype
 • Tekst

Søgning efter værk

 • Kunstnernavn
 • Titel
 • Datering
 • Art/Type
 • Teknik
 • Portrætteret person
 • Topografisk motiv
 • Museum
 • Inv. Nr.
 • Icon Class

Søgeresultat vil indeholde
Værker der indgår i danske samlinger og er indtastede i databasen. Endnu er ikke alle værker præsenteret med en gengivelse.
Kunstnere der har værker i danske samlinger eller/og er repræsenteret i Weilbach, dansk kunstnerleksikon.
Fra søgeresultaterne kan du via link finde:
 • Oplysninger om værkets teknik, placering, proveniens, udstillinger, beslægtede værker, andre værker af samme kunstner, arkiver, litteratur, relevante hjemmesider, m.m.
 • Oplysninger om kunstneren og Weilbach tekster om kunstneren: uddannelse, rejser og udlandsophold, stipendier og udmærkelser, udstillinger, værker, biografi, litteratur.

Søg kunstner Gå til toppen af siden

Kunstnernavn: Gå til toppen af siden
Kendes kunstnerens navn, indtastes efternavn før fornavn adskilt af komma og mellemrum.
Du kan indtaste en del af navnet, hvorefter der søges på efternavne, der begynder med det indtastede.
Sættes en asterisk (*) foran, søges på navne hvori det indtastede indgår.

Født år: Gå til toppen af siden
I feltet skal indtastes hele årstal. Eks. 1945, ikke 01-06-1945.
Søges på kunstner født 1945, skal begge felter indtastes. D.v.s.: fra 1945 til 1945.
Hvis der er tvivl omkring dateringen vil kunstner eller værk måske ikke blive vist, hvis årstal indtastes i disse felter.

Død år: Gå til toppen af siden
I feltet skal indtastes hele årstal. Eks. 1945, ikke 01-06-1945.
Søges på kunstner død 1945, skal begge felter indtastes. D.v.s.: fra 1945 til 1945.
Hvis der er tvivl omkring dateringen vil kunstner eller værk måske ikke blive vist, hvis årstal indtastes i disse felter.

Sted: Gå til toppen af siden
Søgning efter sted vil matche de kunstnere, der har relation (født, død eller virket der) til det søgte sted.
Søgningen søger også på underliggende steder, d.v.s. at et søgning på f.eks. "Danmark" også vil søge på alle amter, kommuner og byer i Danmark.

Teksttype: Gå til toppen af siden
Ved hjælp af pilen kan du vælge Weilbach tekster om kunstneren: uddannelse, rejser og udlandsophold, stipendier og udmærkelser, udstillinger, værker, biografi, litteratur.

Tekst: Gå til toppen af siden
Frisøgningsfeltet "Tekst" hører sammen med ovenstående søgekriterium "Teksttype". Efter du har valgt en teksttype kan du her indtaste et enkelt ord. Sættes en asterisk (*) foran, søges på ord hvori det indtastede indgår. Ved kombination af flere ord søges eksakt på det indtastede.

Søg værker Gå til toppen af siden

Kunstnernavn: Gå til toppen af siden
Kendes kunstnerens navn, indtastes efternavn før fornavn adskilt af komma og mellemrum.
Du kan indtaste en del af navnet, hvorefter der søges på efternavne, der begynder med det indtastede.
Sættes en asterisk (*) foran, søges på navne hvori det indtastede indgår.
Ved "Slå op" får du en liste over kunstnere, der modsvarer det indtastede. Fx giver en søgning på "jo*" en liste over kunstnere, hvis efternavn begynder med "jo". Fra denne liste kan du vælge en kunstner ved at klikke på navnet, hvorved kunstnernavnet automatisk indskrives i søgeskemaet.

Titel: Gå til toppen af siden
Du kan indtaste en del af værkets titel, hvorefter der søges på titel, der begynder med det indtastede.
Sættes en asterisk (*) foran ordet, søges på titel hvori det indtastede indgår.

Datering: Gå til toppen af siden
Indtast fx fødeår eller tilblivelsesår i hele år. Eks. 1945, ikke 01-06-1945.
Søges på fx fødeår skal begge felter indtastes. Eks. Fra 1945 til 1945. Indtastes kun det første felt fra 1945, vil søgeresultatet indeholde kunstnere født mellem 1945 og det nuværende kalenderår.
Hvis der er tvivl omkring dateringen vil kunstner eller værk måske ikke blive vist, hvis årstal indtastes i disse felter.

Art/Type: Gå til toppen af siden
Du kan søge på en kunstart, fx maleri, fotografi etc.
Ved "slå op" fremkommer et liste over de kunstarter, værkerne er registreret under.
Via pilene kan du navigere videre gennem hierarkiet. Ved klik på en kategori indsættes denne automatisk i søgeskemaet.

Teknik: Gå til toppen af siden
Du kan søge på værkets teknik, fx olie på lærred, bronze etc. Du kan søge på en del af teknikbeskrivelsen, hvorefter der søges på ord der begynder med det indtastede. Sættes en asterisk (*) foran ordet, søges på ord hvori det indtastede indgår. Resultatet vil indeholde et eller flere værker, hvori det indtastede indgår i beskrivelsen af værkets teknik.

Forfatter/redaktør: Gå til toppen af siden
Søgningen vil give en liste over værker af pågældende forfatter/redaktør.

Portrætteret person: Gå til toppen af siden
Søgningen vil give en liste over værker der portrætterer den person, der er søgt på.

Topografisk motiv: Gå til toppen af siden
Søgningen vil give en liste over værker der gengiver det ønskede topografiske motiv.

Museum: Gå til toppen af siden
Fra museumsnavn vil man få museet eller samlingens navn og adresse.
Via kunstnere vil man få en liste over navne på kunstnere, hvis værker findes i pågældende museum eller samling.
Værker vil give en liste over værktitler og datering.

Inv. nr.: Gå til toppen af siden
Det er muligt at søge værket ved det inventarnummer, den respektive samling har tildelt værket.

IconClass: Gå til toppen af siden
Iconclass er et emne specifikt internationalt klassifikationssystem med henblik på ikonografisk forskning og billed dokumentation.
I feltet er det muligt at angive flere koder adskilt af komma.
Ved "Slå op" kan du orientere dig på Iconclass’ hjemmeside. Herfra hentes den eller de koder, der skal stå i søgefeltet.