KID hjemmeside


Søg efter kunstnere Søg efter værker
Søg efter museer Søg efter art/type
Links på WWW Galleri
Om Weilbach Om Kunst Indeks Danmark
Kunst Indeks Danmark
Kulturarvsstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
DK-1553 København V
E-mail [email protected]

English


Kontakt museerne
Det er museerne selv, der indberetter oplysninger om værkerne i deres samlinger til Kunst Indeks Danmark. Hvis der er spørgsmål om oplysningerne i Kunst Indeks Danmark, så kontakt venligst de relevante museer.


Kontakt Kulturarvsstyrelsen
Kulturarvsstyrelsen varetager driften af Kunst Indeks Danmark. Hvis der er spørgsmål om driften af tjenesten kontakt venligst:
Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V
E-mail [email protected]

Kunst Indeks Danmark (KID) er en landsdækkende database, der indeholder oplysninger om kunstværker i danske museer og samlinger.
Databasen indeholder p.t. (februar 2004) oplysninger om ca. 39.000 værker, af ca. 6200 kunstnere, fordelt på ca. 64 institutioner.

NAVIGATION OG SØGNING
På forskellige niveauer er det muligt for brugere af KID at foretage trinvis navigation eller individuel søgning i databasen, for at få oplysninger om kunstværker i dansk offentligt eje.

Fra KIDs søgeside er det muligt at søge online i databasen. Søgesiden består af en række felter, hvor ét eller flere felter kan udfyldes. De udfyldte felter forbindes med og.

Jo færre felter der udfyldes, des større sandsynlighed for et positivt søgeresultat. Et uhensigtsmæssigt stort søgeresultat begrænses ved at udfylde to eller flere felter.

Også ved navigation gennem siderne kan resultatet blive uhensigtsmæssigt stort, og man vil da blive opfordret til at tilføje et eller flere søgekriterier.

Avanceret søgning, som det kendes fra større søgeprogrammer på internettet, er endnu ikke færdigudviklet.

SØGERESULTATET
Målet for KID er, at alle danske museer og deres kunstværker bliver repræsenteret i databasen. Information om værkerne indhentes fra museerne.

HVAD REGISTRERES?
Al relevant information om hvert enkelt værk registreres i KID, efter internationale standarder. Løbende beriges informationerne om værkerne med bl.a. henvisninger til litteratur, udstillingshistorie og emneregistrering. Det dynamiske søgeredskab muliggør en søgning ikke alene på værket, men også på tværs af emner.
Relationer mellem informationer etableres ved et udbygget linksystem, således at udbyttet af databasens indhold maksimeres.

KIDS HISTORIE
KID blev oprettet som centralregister i 1985 og har siden indsamlet og registreret relevant information om samlingerne fra landets kunstmuseer, der alle har indberetningspligt.

KID har modtaget bevilling fra Kulturministeriets projekt Kulturnet Danmark. CSC Danmark har udviklet den tekniske platform og grafiker Søren Warming har været med til at udvikle KIDs design.

Med museumsloven vedtaget 2001, overgik KID til Kulturarvsstyrelsen.