KID hjemmeside


Søg efter kunstnere Søg efter værker
Søg efter museer Søg efter art/type
Links på WWW Galleri
Om Weilbach Om Kunst Indeks Danmark
Kunst Indeks Danmark
Kulturarvsstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
DK-1553 København V
E-mail [email protected]

English


Køer på marken ved stranden. Fynshoved

Klik her for at se værket
© 2001. Fotograf: FKM.

For spørgsmål om ophavsret og reproduktion kontakt Copydan Billedkunst: www.copydan.dk
Det er tilladt at udprinte op til 2 papirkopier af de gengivne kunstværker til privat brug.
Det er tilladt at fremstille et eksemplar i digital form af de gengivne kunstværker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand f.eks. i form af download til et elektronisk billedarkiv, hvortil alene de ovenfor angivne personer har adgang.
Alle andre former for eksemplarfremstilling samt anden benyttelse af de gengivne kunstværker kræver forudgående tilladelse. Dette gælder også:
Udprintning af papirkopier til brug for undervisning, formidling eller anden ikke privat benyttelse.
Download til digitalt medie, hvortil andre end brugeren og dennes husstand har adgang.
Offentlig visning af de gengivne kunstværker for et større antal deltagere på storskærm eller lignende.